‘Alles draait om vertrouwen’

‘Alles draait om vertrouwen’

Algemeen-directeur Ed de Vlam is dit jaar 25 jaar in dienst bij NOAB. Tot een groot feest zal het niet komen, laat staan een artikel
waarin de persoon Ed de Vlam centraal staat. Veel liever praat hij over de ontwikkeling die NOAB in de afgelopen 25 jaar heeft
gemaakt en de uitdagingen waar de organisatie in het hier en nu voor staat.

In 1994 fuseerden de organisaties NVAK, NVGA en NIVAK tot NOAB. Ed werkte in die tijd bij de NVAK en was, naast medewerker Fia Lutgens, als enige binnen de drie organisaties in loondienst. “Het waren drie relatief kleine verenigingen, die samen ongeveer 400 leden telden,” herinnert hij zich. “Afzonderlijk hadden de organisaties weinig overlevingskansen, maar met elkaar meenden we een vuist te kunnen maken.”

Tropenjaren

De periode die na de fusie volgde noemt Ed een heftige. “Er was tegenslag, want er kwamen zo links en rechts lijken uit de kast. Anderzijds was er een bestuur dat voortkwam uit drie
verschillende organisaties en die waren moeilijk op één lijn te krijgen.” Ed spreekt van lange vergaderingen waarin het vaak ging over punten en komma’s. “Het waren tropenjaren, waarvan
ik wel heb genoten. Ze zagen me als een ‘broekie’, maar ik was eigenwijs. Tijdens vergaderingen werd er regelmatig letterlijk met de vuist op tafel geslagen. Ik vond dat niet erg, zag het als de pioniersfase van NOAB.”

Een belangrijk speerpunt in die eerste jaren was het veroveren van een positie in de markt. Ed: “Je had in die tijd de accountants en de boekhouders, die door eerstgenoemde groep vooral
als beunhazen werden gezien. De accountant was de notabele, die bepaalde wat er in de markt gebeurde. Dat beeld hebben we wel veranderd. NOAB heeft, en dat durf ik rustig te stellen, de
boekhoudkantoren een eigen identiteit gegeven. En de factor kwaliteit loopt daar als een rode draad doorheen.” “Uiteraard ging het ons toen niet snel genoeg,” gaat Ed verder, “maar terugkijkend is het allemaal heel snel gegaan. Binnen de kortste keren werd NOAB een naam en organisatie waar rekening mee werd gehouden.”

Professioneler
Daarbij pasten ook bestuurders met andere competenties. Ed: “Zeker in de laatste tien jaar heeft dat een groot verschil gemaakt. Het besturen van een organisatie is teamwork en je kunt niet altijd je zin krijgen, ook ik niet. Waarmee ik maar wil zeggen dat de bestuurders van NOAB professioneler zijn geworden.” Waar in de eerste tien jaar vooral op belangenbehartiging werd ingezet, kwam daar op een gegeven moment de focus op het keurmerk bij. “Dat had veel voeten in aarde,” geeft Ed aan. “Sommige leden die ons vanaf het begin hadden gesteund,
moesten we vertellen dat we afscheid van ze gingen nemen. Omdat ze niet aan de eisen van het keurmerk konden voldoen. Dat was moreel lastig.”

Doordat NOAB het keurmerk nadrukkelijk op de kaart zette en daar ook naar handelde, werd de organisatie door steeds meer partijen serieus genomen. “Inmiddels is het NOAB-keurmerk
al een groot aantal jaren erkend en het is aan ons om dat vertrouwen niet te beschamen, want anders is het einde oefening. Alles draait in onze branche namelijk om vertrouwen.”

Op de kaart
Het keurmerk en de uitstraling van de organisatie zorgden ervoor dat NOAB gevraagd en ongevraagd aan tafel schoof bij organisaties en partijen die ertoe deden. “Daardoor waren we in staat om te streven naar een win-winsituatie voor onze leden. Volgens mij hebben we in de laatste tien jaar dan ook veel bereikt. NOAB staat daarmee op de kaart als een organisatie waar je zaken mee kunt doen. Dat is goed voor ons imago en onze achterban ziet dat ook zo.” Zo zat NOAB bijvoorbeeld als eerste organisatie aan tafel met de Belastingdienst om te praten over Horizontaal Toezicht. “Daar was in het begin veel kritiek op, maar het heeft ons ook vertrouwen gegeven,” stelt Ed. “Ja, soms moet je durven pionieren.
Ik ben ervan overtuigd dat die stap NOAB qua imago goed heeft gedaan. HT heeft voor NOAB het laatste duwtje gegeven naar een gerespecteerde organisatie.”

Ingrijpende beslissing
25 jaar NOAB wordt gekenmerkt door een voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit en dienstverlening aan de leden. De komende jaren zullen volgens Ed niet anders zijn.
“We hebben alweer enkele grote stappen genomen, zoals de opzegging van het lidmaatschap van MKB-Nederland. Omdat we de lobby en de belangenbehartiging richting de toekomst op
een andere manier willen invullen. Ja, ik vond dat emotioneel een ingrijpende beslissing. We hebben inmiddels ervaren dat we met een rechtstreekse lobby bepaalde zaken sneller en beter
voor elkaar krijgen.”

“Daarnaast zijn we bezig met een ambitieus project, namelijk de vorming van een NOAB-kenniscentrum, waarin alle kennis en informatie voor en door leden wordt gebundeld en toegankelijk wordt gemaakt. We zijn nu druk doende om dit handen en voeten te geven en hopen dat begin 2015 klaar te hebben.”

Integriteit en betrouwbaarheid
“Voorts zijn we bezig om de eisen binnen ons keurmerk verder aan te scherpen,” vervolgt Ed. “Dat is nodig. Immers, een keurmerk heeft pas zin als het iets toevoegt aan de markt en
voorziet in een behoefte. We willen er daarom een dimensie aan toevoegen en dan moet je vooral denken aan integriteit en betrouwbaarheid in de context van het begrip maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Slagen we daarin, dan komen we op het domein van de accountant, die hier steken laat vallen.
Kortom, als onze kantoren daarin slagen, kunnen we steeds meer een maatschappelijke rol vervullen, zeker ook omdat de maatschappij daarom vraagt.
Het is een spannend traject, maar daarom zit ik ook al 25 jaar bij NOAB. Deze organisatie heeft nooit stil gestaan en dat spreekt mij nog steeds enorm aan.”■

Bron: Activa magazine 2014-1


Ga terug naar de homepagina.

Het bericht ‘Alles draait om vertrouwen’ verscheen eerst op NOAB.