Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers – wel of niet doen?

arbeidsongeschiktheidsverzekering is net als een brandverzekering en hoop je nooit nodig te hebben

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers – wel of niet doen?

Als ondernemer loop je ondernemersrisico. Dat is waar. Er zijn risico’s waar je niets aan kunt doen, bijvoorbeeld dat de markt naar jouw dienst of product afneemt. Maar er zijn ook risico’s waar je een verzekering voor kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor als je langdurig ziek wordt of invalide raakt.

Als je als werknemer in loondienst langdurig ziek bent dan wordt je loon (gewoon) doorbetaald. Als ondernemer niet. De financiële gevolgen kunnen groot zijn als je niets geregeld hebt, zeker als je langere tijd niet meer kunt werken. Toch heeft slechts 21% van de zelfstandigen zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n verzekering is te duur, keert toch niet uit of is niet nodig, zeggen de onverzekerde ondernemers. Maar is dat wel zo?

 

Wist je dat de zelfstandigen die op dit moment een AOV hebben in totaal €1,4 miljard betalen aan premie en dat jaarlijks €1,2 miljard aan hen wordt uitgekeerd?

 

Iedereen kan ziek worden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. Zelfs als je denkt ‘dat overkomt mij niet’. De gevolgen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Maar stel je eens voor dat je invalide raakt? Hoe lang kan je het dan uithouden met je spaargeld? Of met het inkomen van je partner? En hoe zit dat dan met al je toekomstplannen?

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een AOV is een verzekering die je, net als je brandverzekering, hoopt niet nodig te hebben. Maar stel dat je huis in vlammen opgaat, of stel je wordt invalide, dan ben je wel heel erg blij dat je deze verzekering hebt afgesloten. Want met een AOV ontvang je een inkomen als je onverhoopt langere tijd niet kunt werken.

De kosten voor deze verzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd en de branche waarbinnen je werkzaam bent. Ook is het afhankelijk van het bedrag dat je uitgekeerd wilt krijgen als je ziek wordt en de periode die je kiest als wachttijd/eigen risico. Hierbij geldt dat hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

 

Wist je trouwens dat je deze premie kunt aftrekken voor de belastingen? Wij vertellen je graag hoe je dat doet. En wij adviseren je graag over de mogelijkheden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bel ons gerust voor het inplannen van een afspraak.

 

De overheid wil dat alle zelfstandigen zich straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

In 2019 heeft de overheid afspraken gemaakt met werkgevers en vakbonden over het pensioenstelsel. In dit pensioenakkoord is overeengekomen dat er een verplichte AOV komt voor zelfstandig ondernemers. Uit recente berichtgeving in het FD blijkt dat de partners het nog niet eens zijn over de hoogte van de uitkering, de verzekeringspremie en de duur van de wachttijd. In een Kamerbrief heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten ernaar te streven om vóór de zomer van 2020 een voorstel naar de Kamer te sturen.