Corona-maatregelen update week 17

Financieel advies rondom de Corona crisis voor ondernemers

Corona-maatregelen update week 17

Ook deze week zijn er weer updates te melden rondom de maatregelen voor ondernemers rondom de Corona situatie. Mochten er na het lezen van deze update nog vragen zijn dan horen wij dat graag. Wij zijn voor al je vragen rondom je administratie en voor financieel advies telefonisch en per mail bereikbaar op 0251-760096 en via info@jacobskantoor.nl

Onderstaande informatie komt via de website van coronaregelingen.nl. De Noab heeft deze informatie zo goed mogelijk voor je in een overzicht gezet. Door op de vette tekst te klikken kun je het uitgebreide artikel lezen op de website van coronaregelingen.nl

 

Vangnet voor flexwerkers (22-4-2020)

Als flexwerker val je bij veel regelingen buiten de boot. Het kabinet onderzoekt een aanvullend vangnet voor de groep flexwerkers, inclusief studenten, artiesten en hybride ondernemers.

Tegemoetkoming loonkosten personeel – seizoensarbeid (NOW) (22-4-2020)

Met seizoensarbeid is in de NOW geen rekening gehouden. Het kabinet zoekt naar een uitvoerbare regeling voor bedrijven met seizoensarbeid, waarvoor de NOW door de huidige voorwaarden niet aansluit bij de praktijk.

Tegemoetkoming loonkosten personeel – verruiming (NOW) (22-4-2020)

De concernbepaling in de NOW-regeling is verruimd.
Heb je meerdere werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, dan mag je toch de NOW aanvragen. Individuele werkmaatschappijen van een concern die een omzetdaling van meer dan 20% hebben kunnen nu dus ook subsidie voor hun loonkosten aanvragen, ondanks dat het concern als geheel geen omzetdaling van meer dan 20% heeft. 

Werktijdverkortingsregeling en kennismigranten (22-4-2020)

Heb je als werkgever een ontheffing van de inmiddels vervallen werktijdverkorting (wtv)regeling, dan kun je als werkgever niet meer voldoen aan het salariscriterium van de wtv als voor de niet gewerkte uren  de werknemers WW-uitkeringen aanvragen. Je kunt dan als werkgever beboet worden voor illegale tewerkstelling als je een kennismigrant laat werken zonder aan het vereiste salariscriterium te voldoen.  

Maatregelen corona verlengd (22-4-2020)

Eet- en drinkgelegenheden moeten hun deuren blijven sluiten tot 19 mei 2020. Ook kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s moeten voldoen aan de verlening tot 19 mei a.s.  Daarnaast geldt dit ook voor casino’s (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs, sportverenigingen, sauna’s, speelhallen en seksinrichtingen.

Bijdrage Kinderopvang (21-4-2020)

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier.
Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.
De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen.
De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden.
Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.
Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei a.s. weer alle dagen naar school.
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang aan je vergoeden. 

Bijdrage kinderopvang (17-4-2020)

Maak je gebruik van kinderopvang en heb je de eigen bijdrage voor de kinderopvang doorbetaald, dan krijg je uiterlijk in juli a.s. de eigen bijdrage vergoed. De eigen bijdrage zal worden vergoed op basis van de gegevens die op 6 april jl. bekend waren bij de Belastingdienst. De Sociale VerzekeringsBank (www.svb.nl) zal het bedrag rechtstreeks aan je overmaken.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig (17-4-2020)

Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om je rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat je hierdoor in problemen komt heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dit geldt alleen als je een rijbewijs hebt met een geldigheid van 10 jaar.  

Tozo voor Dga (17-4-2020)

De voorwaarden voor een dga om gebruik te maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) zijn ruimer dan wij aanvankelijk hebben opgegeven.

Versnelling infraprojecten aangekondigd (22-4-2020)

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden.