Beroepsverenigingen roepen op tot extra maatregelen in verband met coronacrisis

Beroepsverenigingen roepen op tot extra maatregelen in verband met coronacrisis

In een gezamenlijke brief  aan minister Hoekstra van Financiën vragen de beroepsorganisaties, RB, NOB, SRA, NBA en NOAB om drie aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis. Zij verzoeken om een versoepeling van termijnen in diverse fiscale bepalingen, om meer duidelijkheid over de positie van de dga en om een uitsluitsel over het urencriterium voor de zelfstandig ondernemer in de inkomstenbelasting.

Versoepeling termijn fiscale bepalingen

De beroepsverenigingen pleiten voor een versoepeling van termijnen in diverse fiscale bepalingen, zoals aangiftetermijnen, formeelrechtelijke termijnen voor bijvoorbeeld bezwaar en beroep, de becon-uitstelregeling en de termijn voor geruisloze inbreng in de bv.

Niet alleen belastingplichtigen, maar ook hun intermediairs voorzien knelpunten op dit vlak. Een goede maatregel zou zijn om voor diverse bepalingen de termijnen te verlengen. Een voorbeeld is het eenmalig verlengen van de termijn voor het doen van aangiften omzetbelasting en loonheffingen. Ook kunnen ondernemers en hun intermediairs baat hebben bij een algemene verlenging van de termijn voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Positie DGA

Meer duidelijkheid over de positie van de dga is gewenst. Van welke regelingen kan de door de coronacrisis getroffen dga gebruikmaken? Komt de dga in aanmerking voor de regelingen die gelden voor de zzp’er, of kan gebruik worden gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), of is er een andere regeling in de maak speciaal voor dga’s? Ook als er geen speciale maatregelen komen voor de dga, is het verstandig hierover duidelijkheid te geven.

Urencriterium

Omdat zelfstandig ondernemers zich zorgen maken of zij door de coronacrisis wel kunnen voldoen aan het urencriterium voor de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, is het aan te raden om hier uitsluitsel over te geven. Dat kan wellicht door op dit moment mee te delen dat dit een onderwerp is wat nader onderzocht gaat worden.