KleineOndernemersRegeling (KOR) gaat veranderen in 2020

kleine ondernemersregeling in 2020 _ Jacobs Advies-en Administratiekantoor Heemskerk adviseert

KleineOndernemersRegeling (KOR) gaat veranderen in 2020

De huidige KleineOndernemersRegeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 veranderen. Ondernemers die zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe KOR kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB) toepassen.

Dit aanmelden kan vanaf 1 juni 2019.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren, ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de KOR, die voor de BTW geldt, aan te gaan pakken. Vanaf 2020 wordt namelijk de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet is € 20.000 geworden. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen Btw-aangifte te doen. Dat vermindert dus de administratieve verplichtingen.

De BV kan ook beroep doen op de nieuwe KOR-regeling.

Kies je voor de nieuwe vrijstellingsregeling, dan moet je rekening houden met de volgende aspecten:

  • Je mag geen Btw meer in rekening brengen aan je klanten.
  • Je kan de aan jou in rekening gebrachte Btw door andere ondernemers niet aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst.
  • Je hoeft geen Btw-aangifte meer in te dienen.

De wijziging van de KOR gaat voor alle rechtsvormen gelden. Een bv kan er straks ook een beroep op doen. Kies je voor de nieuwe KOR, dan geldt deze in ieder geval voor minstens drie jaar.

Is je omzet kleiner dan € 20.000? Dan kan het interessant zijn voor jou

De ondernemer die verwacht gedurende het jaar 2020 de omzetgrens van € 20.000 euro niet zal overschrijden kan de vrijstelling toepassen vanaf 1 januari 2020. De ondernemer die kiest om de btw-vrijstelling toe te passen moet 4 weken van te voren zijn keus doorgeven aan de belastingdienst. Om voor het eerste kwartaal 2020 gebruik te kunnen maken van de vrijstelling is de uiterste aanvraagdatum eenmalig vervroegd naar 20 november 2019. Het aanmelden voor het toepassen van de nieuwe KOR kan al vanaf 1 juni 2019. Wanneer het doorgeven te laat geschiet kan de vrijstelling pas het eerst volgende aangiftetijdvak worden toegepast. Het toepassen van een vrijstelling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Gebruik maken van de nieuwe KOR regeling kan ook nadelig zijn.

Je koopt goederen in waarbij je de BTW niet in aftrek kan brengen. De BTW werkt daardoor kostprijs verhogend. Daar tegenover staat dat je geen BTW hoeft te berekenen over jouw prijzen en een lagere administratieve last krijgt. Wanneer je levert aan consumenten kan het niet in rekening brengen van BTW een concurrentie voordeel opleveren. Lever je daarentegen aan bedrijven die de BTW in aftrek kunnen brengen dan werkt de nieuwe KOR regeling mogelijk in je nadeel.

KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld

Wanneer je de KOR nu al toepast, dan hoef je niks te doen. De Belastingdienst meldt je automatisch aan. Je krijgt nog wel een brief met uitleg over de nieuwe regeling waarin ook is opgenomen wat je moet doen als je de vrijstellingsregeling niet wilt toepassen.

Wanneer je klant bij ons bent en in 2018 een omzet onder de € 20.000 had, dan zullen wij voor 1 oktober contact met je opnemen om te overleggen of je onder de nieuwe regeling wilt vallen.

Wil je meer weten over de Kleine ondernemersregeling en de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.