Tips en advies voor ondernemers in verband met het Corona Virus

tips voor ondernemers ivm corona virus

Tips en advies voor ondernemers in verband met het Corona Virus

Regelingen van de overheid voor ondernemers die getroffen zijn door het Corona Virus

Er zijn een aantal regelingen opgesteld door de overheid voor ondernemers die getroffen zijn of worden door het Corona Virus. Wij informeren u hier graag over. Deze bericht is onder meer gebaseerd op informatie gepubliceerd door het noab, de belastingdienst en het RIVM.

Uitstel van belasting betalingen

Ondernemers die door het Corona Virus in de problemen komen, kunnen een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen bij de belastingdienst.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl.

In de brief worden nog een aantal maatregelen genoemd:

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

Maatregelen van Jacobs Advies-en Administratiekantoor in verband met het Corona Virus

De medewerkers van Jacobs Advies- en Administratiekantoor zullen hun werkzaamheden thuis verrichten. Mocht u vragen hebben dan zijn ze uiteraard op de normale manier telefonisch of per mail te bereiken.

Indien u stukken wenst af te geven aan één van onze medewerkers, dan verzoeken wij u om deze stukken op te sturen of achter te laten in de brievenbus.

Mocht u de stukken toch persoonlijk willen overhandigen dan kiezen wij ervoor om dat volgens afspraak te doen, geen handen te schudden en u te vragen om de stukken af te geven.

Afspraken stellen wij liever even uit. Indien een afspraak echt noodzakelijk is dan zullen wij de benodigde hygiënemaatregelen in acht nemen en verwachten dit uiteraard ook van u. Onze voorkeur gaat uit naar het verzetten van de afspraak en/of de afspraak om te zetten in een telefonische afspraak.