Samen in de zaak; de voor-en nadelen van een ‘man-vrouwfirma’

Samen in de zaak; de voor-en nadelen van een ‘man-vrouwfirma’

Aan een man-vrouw firma zitten zowel voor- als nadelen. Bovendien is er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Het begrip ‘man-vrouwfirma’

Een man-vrouwfirma is een variant van de bekende vennootschap onder firma (VOF), met als grote verschil dat in het geval van een man-vrouw firma de vennoten partners van elkaar zijn.

De oprichting van een man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma richt je net als een eenmanszaak op door middel van een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aanvullend ten opzichte van een eenmanszaak is dat je bij een VOF met de andere vennoten afspraken maakt over:

  • De oprichting;
  • De winstverdeling;
  • Algemene doelstellingen van de onderneming; en
  • Bedrijfsvoering en taakverdeling.

Bij de start van de VOF brengt iedere vennoot iets in de op te richten onderneming in. Deze inbreng kan bestaan uit geld, maar ook uit bijvoorbeeld een specifieke machine of arbeidsuren.

Bij een man-vrouwfirma is het vaak overzichtelijker wie wat inbrengt, maar ook hoe de verdere bedrijfsvoering plaats gaat vinden. Het gaat immers om partners. Toch kan het geen kwaad om na te denken over een vennootschapscontract. Neem hiervoor contact met ons op.

Gelijkwaardig werk in een man-vrouwfirma

Een andere belangrijke voorwaarde bij een man-vrouwfirma is dat het werk gelijkwaardig moet zijn. Beide partners moeten op hetzelfde niveau (mee)werken in de onderneming.

Een bekend voorbeeld van wanneer een man-vrouwfirma niet opgaat is de tandarts en zijn vrouw, de tandartsassistente. Zij kunnen in dat geval geen man-vrouwfirma oprichten omdat de ondersteunende werkzaamheden van de assistente niet gelijkwaardig zijn. Indien beide partners tandarts zijn, zou dit wel mogelijk zijn.

Omdat het in een man-vrouwfirma mogelijk is om tweemaal de zelfstandigenaftrek te hanteren – zie tevens de voordelen van de man-vrouwfirma – controleert de Belastingdienst scherp op deze voorwaarden. Overleg daarom altijd met ons om boetes en naheffingen te voorkomen.

Voordelen van een man-vrouwfirma

Bij een man-vrouwfirma betalen beide vennoten inkomstenbelasting over hun eigen winst. Het grote voordeel hiervan is dat de Belastingdienst iedere vennoot als een ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. Hierdoor mogen beide partners gebruikmaken van fiscale aftrekposten, zoals de investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling. Let op: daarbij gelden wel een aantal criteria, zoals het urencriterium.

Nadelen van een man-vrouwfirma

Omdat een VOF geen rechtspersoon is, zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk bij schulden. Schuldeisers kunnen in dat geval aanspraak maken op beide privévermogens. Dit geldt óók wanneer je niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Voor de inkomstenbelasting worden beide vennoten als aparte ondernemers gezien. Voor de BTW ziet de Belastingdienst de VOF echter als één onderneming. Je aangifte BTW dien je daarom in als VOF.

Ook in het geval je als man-vrouwfirma personeel in dienst gaat nemen, ziet de Belastingdienst je voor de loonheffing als één onderneming. De VOF betaalt dan de aangifte loonheffing.

Vragen?

Heb je vragen over de man-vrouwfirma? Ben je benieuwd of dit voordelen voor jou en je partner oplevert? Neem dan contact met ons op.