Sinds het kantoor het levenslicht zag werken we samen met NOAB.

Sinds het kantoor het levenslicht zag werken we samen met NOAB.

Een opvallend feit. WVO Advocaten werkt sinds het kantoor het levenslicht zag, nu bijna twintig jaar geleden, samen met NOAB. WVO Advocaten is dan ook lid van de Adviesgroep. Anno 2024 staan de acht arbeidsrechtadvocaten, onder wie mr. Janna van der Kamp, NOAB-leden bij wanneer er vragen zijn omtrent het arbeidsrecht en een aantal andere rechtsgebieden, zoals verbintenissenrecht en socialezekerheidsrecht. “We denken in de meest brede zin met NOAB-leden mee en dat gaat soms verder dan alleen het arbeidsrecht,” legt ze uit.

Er gaat bijna geen dag voorbij of er komt wel een telefoontje van een NOAB-lid bij WVO Advocaten binnen. WVO Advocaten beantwoordt namelijk ook vragen van NOAB-leden via de Telefonische helpdesk. “De vragen op het gebied van arbeidsrecht die we krijgen kunnen tweeledig zijn: voorafgaand aan een bepaalde kwestie of achteraf, als er al een probleem met een werknemer is ontstaan en de kwestie is geëscaleerd. Hoe dient een kwestie aangepakt te worden, waar zitten eventueel risico’s?”

“De vragen die gesteld worden via de Telefonische helpdesk kunnen gaan over het berekenen van een transitievergoeding, de ketenbepaling, maar we krijgen bijvoorbeeld ook vragen
over bewaartermijnen en algemene voorwaarden. En wat we ook regelmatig voorbij zien komen is hoe te handelen bij escalatie met betrekking tot een zieke werknemer. Wat zijn
dan de do’s en don’ts? Mocht het zover komen, dan kunnen we op verzoek ook procederen, maar dat komt natuurlijk voor rekening van het NOAB-lid.”

Op orde
Arbeidsrecht heeft de naam niet sexy te zijn, maar volgens Van der Kamp speelt het binnen elke organisatie een rol. “Iedereen met een eigen bedrijf weet dat een arbeidsconflict
op de werkvloer zomaar uit het niets kan ontstaan. Wanneer je dan de zaken aan de voorkant, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, goed hebt geregeld, dan kan dat een hoop problemen en onduidelijkheden achteraf voorkomen. De meeste ondernemers hebben hun zaken wat dat betreft op orde, maar er zijn uitzonderingen. Mijn advies: zorg er altijd voor dat een arbeidsovereenkomst goed in elkaar zit, op maat gemaakt is en overhandig je medewerker bijvoorbeeld een personeelshandboek met daarin alle afspraken die zijn gemaakt. En vergeet deze niet op de juiste wijze van toepassing te verklaren. Uiteraard kan WVO Advocaten daar advies over geven.”

Ketenregeling
Waar vaak problemen ontstaan, is bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten. “De zogenoemde ketenregeling. Meerdere aaneengesloten contracten voor bepaalde tijd gaan op
een gegeven moment, na zoveel contracten of na een bepaalde tijd, van rechtswege over in een contract voor onbepaalde tijd. In de praktijk zien we dat het juist daar nog wel eens fout gaat.
Dan is er bijvoorbeeld een termijn overschreden, waardoor automatisch een verlenging ingaat, terwijl je dat als werkgever niet hebt door gehad. Een werknemer claimt dan ineens een contract voor onbepaalde tijd, terwijl de werkgever dacht dat hij nog ‘makkelijk’ afscheid kon nemen van de werknemer.” Ook blijkt in de praktijk dat ontslagdossiers niet altijd op orde zijn. “Het schort vaak aan schriftelijke vastlegging en dossieropbouw. En dat kan juridisch vervelend uitpakken.”

Samenwerken
Zoals aangegeven is WVO Advocaten al bijna twee decennia samenwerkingspartner van NOAB en lid van de Adviesgroep. “En we werken op meer terreinen samen met NOAB. Zo staan we de organisatie bij met het aanpassen van reglementen, we schrijven voor leden praktijknotities en kennisvragen, behandelen juridische uitspraken en delen waar mogelijk kennis. Verder ondersteunen we NOAB bij conflictbemiddeling, bijvoorbeeld als er een klacht van een klant over een lid is binnengekomen. We doen dat dan niet in onze hoedanigheid van advocaat, maar proberen wel naar een oplossing voor de klacht te zoeken. Verder verzorgen we af en toe ook cursussen bij afdelingen, zo leren we elkaar steeds beter kennen.”

Iedereen draait mee
Terug naar de NOAB-Adviesgroep en de Telefonische helpdesk. De telefoontjes vanuit NOAB-leden komen in eerste instantie bij het secretariaat van WVO Advocaten binnen. Vervolgens worden ze uitgezet bij een (arbeidsrecht)advocaat die op dat moment aanwezig is. “Iedereen draait daarin mee. En gaat de vraag over een rechtsgebied waar wij ons niet mee bezighouden, dan kan een NOAB-lid contact opnemen met een collega-advocatenkantoor die een bepaalde specialiteit wél in huis heeft.” “En uiteraard kunnen we ingewikkelde zaken ook uitzoeken. Dan duiken we er verder in, vanzelfsprekend na overleg, want de bijkomende kosten zijn in dat geval wel voor het bettreffende NOAB-lid zelf. De Telefonische helpdesk is bedoeld voor
korte, makkelijk te beantwoorden vragen, NOAB-leden weten dat inmiddels wel. Niet voor niets zijn we al bijna twintig jaar betrokken bij elkaar, dat zegt wel iets.”

30 jaar NOAB

Het is erg leuk om te zien hoe NOAB zich ook na dertig jaar nog steeds ontwikkelt. En dat NOAB in al die jaren het aantal leden heeft zien groeien. De organisatie is telkens in staat stappen te zetten, waar de ontwikkelingen van dat moment om vragen. Zo is de laatste tijd veel aandacht besteed aan digitalisering. Wij vinden het een mooie club, met leden die bereid zijn
hun kennis met elkaar te delen. Dat zie ik bijvoorbeeld ook tijdens cursussen. Men ziet elkaar niet zozeer als concurrent, maar meer als collega. Dat is een belangrijke meerwaarde van NOAB; om met elkaar het beste eruit te halen en de kwaliteit hoog te houden.”

 


Ga terug naar de homepagina.

Het bericht Sinds het kantoor het levenslicht zag werken we samen met NOAB. verscheen eerst op NOAB.