Slepen met de BTW: niet doen!

Slepen met de BTW – de verschuldigde omzetbelasting later afdragen vanwege liquiditeitsproblemen – kan
de BV én de DGA duur komen te staan.

Ook als de uitgestelde BTW-afdracht direct na afloop van het jaar
wordt hersteld, met een suppletieaangifte, en de fiscus per saldo geen nadeel ondervindt.

Suppletieaangiften zijn niet bedoeld om liquiditeitsproblemen van de ondernemer op te lossen.

De BV die de verschuldigde omzetbelasting niet op tijd afdraagt, pleegt een strafbaar feit.

De rechter maakt daar korte metten mee, en bestraft de BV én de DGA.

Bron: Belastingbelangen