Update corona regelingen voor ondernemers

Update corona regelingen voor ondernemers

Ondernemers kunnen nog steeds gebruik maken van diverse regelingen die door de overheid zijn genomen. Deze regelingen zijn voor een deel aangepast. Hieronder lees je de updates rondom Corona over de afgelopen week.

Deze informatie komt via coronaregelingen.nl. Wij hebben de informatie zo goed mogelijk voor je in een overzicht gezet. Door op de vette tekst te klikken kun je het uitgebreide artikel lezen op de website van coronaregelingen.nl

Wij nodigen u graag uit om gebruik te maken van onze expertise. Juist in deze tijden is er behoefte aan financieel advies. Even ruggespraak houden, advies inwinnen of overleggen. Wij zijn er voor alle vragen rondom de boekhouding maar ook voor financieel advies. We zijn telefonisch bereikbaar op 0251-760096 en per mail via info@jacobskantoor.nl.

 

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (30-9-2020)

De voorwaarden en wijzigingen van NOW 3 die per 1 oktober 2020 ingaat voor 9 maanden, zijn bekend. Op hoofdlijnen komt het hier op neer:

  • De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020.
  • De voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag vervallen.

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (30-9-2020)

Zoals al door premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van afgelopen maandag aangekondigd, is besloten de beperkte  vermogenstoets die vanaf 1 oktober 2020 zou ingaan, uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat je als zelfstandig ondernemer onder Tozo 3 voor maximaal 6 maanden een uitkering voor levensonderhoud kunt aanvragen, voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021. De beperkte vermogenstoets zal per 1 april 2021 alsnog worden ingevoerd, om te anticiperen op de overgang  van de Tozo-regeling naar het reguliere vangnet t.w. het ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’ (Bbz).

 

Update Herfinancieren leverancierskredieten (30-9-2020)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil de maatregelen van de herverzekering door de Staat van kortlopende leverancierskredieten verlengen voor drie maanden. Hij komt nog met een nadere uitwerking, maar meldt dit alvast nu. Zijn verwachting is, dat als de huidige overeenkomst tussen de Staat en de verzekeraars (Temporary Reinsurance Agreement – TRA) niet verlengd wordt, verzekeraars uitstaande dekkingen zullen korten. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben en zou kunnen leiden tot het stilvallen van handel en tot een golf van faillissementen. Vandaar zijn voornemen om de maatregel te verlengen t/m 31 maart 2021.

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (30-9-2020)

Heb je als ondernemer uitstel van betaling van belastingen gekregen vanwege de coronamaatregelen, dan krijg je langer de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. Je krijgt nu maximaal 36 maanden (was 24 maanden) de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Bovendien hoef je pas vanaf 1 juli 2021 (was vanaf 1 januari 2021) terug te betalen. Daarnaast kun je, als je als een uitstel hebt aangevraagd, het uitstel nog verlengen tot 1 januari.

 

Baanregelateerde  investeringskorting (BIK) (30-9-2020)

Doordat de Nederlandse economie forse klappen krijgt door de coronacrisis verwacht het kabinet dat de investeringen in 2020 en 2021 (en mogelijk daarna) fors dalen.

Vandaar dat het kabinet de Baanregelateerde investeringskorting (BIK) voorstelt. De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. Het kabinet stelt met de BIK een generieke regeling voor. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-9-2020)

Tijdens de persconferentie van 28 september jl. gaf premier Mark Rutte aan dat de verscherpte maatregelen negatieve economische gevolgen zullen hebben voor ondernemers. Daarom gaat het kabinet in gesprek met ondernemersorganisaties om te kijken of het derde pakket aan steunmaatregelen, dat per 1 oktober a.s. ingaat, moet worden aangepast.

 

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge van 28-9-2020 (29-9-2020)

Tijdens de persconferentie van 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Doel van de maatregelen is om de kans op grote drukte te beperken en daarmee het indammen van aantal ‘sociale contactmomenten’, zonder in lock down te hoeven gaan. De onderstaande maatregelen gaan in op 29 september om 18 uur en gelden voor 3 weken.

 

Extra steun kermisexploitanten (23-9-2020)

Als kermisexploitant kun je gebruik maken van de huidige steunmaatregelen. Omdat je bedrijf seizoensgebonden is en je de omzet maar in een beperkt aantal maanden kunt verdienen, bieden de huidige steunmaatregelen te weinig financiële tegemoetkoming.
Vandaar dat het kabinet extra geld wil uittrekken voor kermisexploitanten die noodgedwongen aan de kant stonden door het verbod op ‘vergunningsplichtige evenementen’. Hoe de regeling eruit zal zien en wie onder welke voorwaarden hoeveel kan krijgen, zal nog worden uitgewerkt.

 

Afbeelding: unsplash