Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Verlaging zelfstandigenaftrek heeft financiële gevolgen voor ondernemer

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

In 2018 is al het voorstel aangenomen om het tarief waartegen de ondernemersaftrek aftrekbaar is jaarlijks te verlagen. Nu is op Prinsjesdag 2019 voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk in 9 jaarlijkse stappen te verlagen.

Dit heeft financiële gevolgen voor u omdat u meer belasting moet gaan betalen. Wij bekijken graag voor u wat de gevolgen zijn voor uw inkomensplanning.

De wijzigingen in de zelfstandigenaftrek

Op Prinsjesdag is voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk in 9 jaarlijkse stappen te verlagen van € 7.280 (2019) naar € 5.000 (2028).

Daarnaast is vorige jaar al aangenomen dat met ingang van 2020 het tarief waartegen de ondernemersaftrek in aftrek kan worden gebracht in 4 jaarlijkse stappen wordt beperkt tot 37,05% (in 2023).

Door deze maatregelen neemt de effectieve belastingdruk toe. U gaat hierdoor meer belasting betalen waar u in uw inkomensplanning rekening mee moet houden. De verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel geven misschien aanleiding om keuzes, waaronder bijvoorbeeld de rechtsvormkeuze, te heroverwegen. Door de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel kan het bijvoorbeeld zijn dat de rechtsvorm BV voor u fiscaal voordeliger is.

Wij adviseren u graag over uw rechtsvorm en hoe u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van deze nieuwe maatregel. Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij spreken u graag.