week 24 | Update corona regelingen voor ondernemers

week 24 | Update corona regelingen voor ondernemers

Wij nodigen u graag uit om gebruik te maken van onze expertise. Juist in deze lastige tijden is er veel behoefte aan financieel advies. Even ruggespraak houden, advies inwinnen of overleggen. Wij zijn er voor alle vragen rondom de boekhouding maar ook voor financieel advies. We zijn telefonisch bereikbaar op 0251-760096 en per mail via info@jacobskantoor.nl.

Ondernemers kunnen nog steeds gebruik maken van diverse regelingen die door de overheid zijn genomen. Deze regelingen zijn voor een deel aangepast. Hieronder lees je de updates rondom Corona over de afgelopen week.

Deze informatie komt via coronaregelingen.nl. Wij hebben de informatie zo goed mogelijk voor je in een overzicht gezet. Door op de vette tekst te klikken kun je het uitgebreide artikel lezen op de website van coronaregelingen.nl

Mochten er na het lezen van deze update nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) (11-6-2020)

De voorwaarden van de TOFA zijn bekend. Als flexwerker kun je naar verwachting vanaf 22 juni a.s. bij UWV een aanvraag indienen voor de TOFA, als je als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebt geleden. De voorwaarden van de regeling zijn vandaag gepubliceerd. Deze zijn:

  • Op 1 april 2020 moet je minimaal 18 jaar zijn en mag je nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.
  • Je sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Je sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Je sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
  • Je sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan je sv-loon over februari 2020.
  • Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in je inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heb je de TOFA nodig voor de kosten voor levensonderhoud.

  

Verlenging Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (10-6-2020)

Verlenging bijzonder uitstel. Als je in maart jl. uitstel van betaling hebt aangevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. Het uitstel was namelijk  verleend voor maximaal 3 maanden. Heb je langer uitstel nodig, dan kun je een verzoek indienen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling.

  

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen – verzuimboete btw-aangifte (10-6-2020)

De kans is groot dat je inmiddels de naheffingsaanslag voor de btw-aangifte hebt ontvangen met een verzuimboete. Heb je nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, maar wil je dit wel doen, dan kun je direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor maximaal 3 maanden.

 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt en beroep Noodpakket (6-6-2020)

De situatie op de arbeidsmarkt is in april jl. sterk verslechterd t.o.v. maart jl. Het aantal werkenden is met 160.000 gedaald. Dat is de sterkste daling sinds het CBS deze cijfers meet (sinds begin 2003). Er zijn nu ca. 8,8 miljoen werkenden en 314.000 werkelozen (stijging 41.000 personen t.o.v. maart jl.).

 

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (6-6-2020)

Vanaf de start zijn er naar schatting 374.000 Tozo-aanvragen (levensonderhoud en bedrijfskapitaal) ingediend. Het merendeel van de aanvragen is voor ondersteuning levensonderhoud (schatting is meer dan 90%). Bij Tozo 2.0 (vanaf 1 juni jl.) is de partnertoets geïntroduceerd.

 

Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (6-6-2020)

Vanaf de start van de NOW-regeling op 6 april jl. zijn er 144.000 aanvragen ingediend, waarvan er inmiddels 123.000 zijn goedgekeurd. Hiermee gaat het om 2,1 miljoen werkenden. Er zijn ca. 8.500 aanvragen afgewezen, voornamelijk omdat de loonsom in januari en in november 0 euro bedroeg of omdat er geen loonsom in januari en november is.

 

Foto: unsplash.com