Werkkostenregeling wijzigt in 2020

werkkostenregeling 2020 Administratiekantoor Heemskerk

Werkkostenregeling wijzigt in 2020

De werkkostenregeling (WKR) wijzigt met ingang van 2020 op enkele punten. Zo wordt de vrije ruimte van de loonsom tot € 400.000,- van 1,2% naar 1,7% verhoogd. Dit is de loonsom van de diverse werkgevers opgeteld. De verhoging van de vrije ruimte kan in 2020 maar één keer worden toegepast in plaats van per concernonderdeel.

Doe je met meerdere concernonderdelen gezamenlijk aangifte WKR, omdat je organisatie bestaat uit meerdere vennootschappen of stichtingen die samen aangifte doen, dan kan dit vanaf 2020 minder voordelig uitpakken. Bedenk dan goed of de concernregeling (nog steeds) aantrekkelijk is voor jouw organisatie.

Breng je personeelsuitgaven in 2019 in kaart en check wat er eventueel nog (onbelast) vergoedt kan worden. Wij helpen hier graag bij. Samen kunnen we beoordelen of het verstandig blijft om in de toekomst gezamenlijk aangifte te doen.

Neem contact met ons op als je gebruik maakt van de concernregeling WKR we informeren je graag verder.